Se Compliance är ett konsultföretag som hjälper svenska och utländska banker, värdepappersbolag, alternativa investeringsfonder (AIF), värdepappersfonder och försäkringsförmedlare att effektivt hantera risk och compliancefrågor med avsikt att uppnå:

 

– Trygghet och konkurrenskraft med kompetent organisation.

– Förebygga skadeansvar och sanktioner vid tvister och tillsyn.

– Högre anseende och bolagsvärde med välordnade processer.