Se Compliance är ett konsultföretag som hjälper bland annat banker, betalningsinstitut, värdepappersbolag, fondbolag (värdepappersfonder och AIF-fonder) att effektivt hantera risk- och complianceprocesser med syfte att uppnå:

 

– Trygghet och konkurrenskraft med kompetent organisation.

– Förebygga skadeansvar och sanktioner vid tvister och tillsyn.

– Högre anseende och bolagsvärde med välordnade processer.