Outsourcing

Finansiella företag har möjlighet till outsourcing av funktionerna för risk och compliance till Se Compliance. Vi blir då formellt registrerade som funktionsansvarig.

 

Fördelar med outsourcing

– Genom outsourcing har du access till en resurs efter behov och önskemål.

– Som konsult utvecklar vi ständigt vår kompetens och ser hur praxis utvecklas på marknaden.

– Det kan vara svårt för anställda att kontrollera sina kollegor.

– Vi har adekvat ansvarsförsäkring om något skulle gå fel.

– Tycker du att vi gör ett dåligt jobb kan du byta ut oss.

 

Viktigt att tänka på vid outsourcing

Finansinspektionen har uttalat sig om outsourcing och sett vissa risker som bör tas på allvar. För oss är det självklart att ta hänsyn till Finansinspektionens uttalanden på följande sätt.

 

– Vi har alltid god närvaro i uppdragsgivarens lokaler vilket bidrar till en hög servicenivå.

– Vi debiterar fast pris för uppdraget för att öka uppdragsgivarens incitament att hålla en levande diskussion med oss för bättre kvalitet i våra tjänster.

– Vi har redan innan uppdraget startar en djup kunskap om finansiella produkter och tjänster. Under uppdraget månar vi om att sätta oss in just er verksamhet och era potentiella möjligheter och utmaningar.

– Behöver vi förstärka våra resurser har vi ett nätverk seniora underkonsulter som vi tar ansvar för.

 

Avtal och servicenivå vid outsourcing

Det är alltid en god idé att bestämma så noggrant som möjligt vilken servicenivå som ska gälla för uppdraget. Genom att vara noga elimineras risken att någon fråga eller handhavande faller mellan stolarna. Att arbetar med hög närvaro i era lokaler minskar den här risken ytterligare. Exempel på områden som är bra att fastställa är

 

– Vem som utför löpande godkännanden och kontroll av kunddokumentation.

– Vilka och i vilken omfattning personal kan vända sig direkt till uppdragstagaren med frågor.

– Vilka tjänster som ingår, tex klagomålsansvar och medverkan i olika kommittéer.

– Omfattning av resor till eventuella filialer och koncernbolag inrikes och utrikes.

 

Anmälan om outsourcing till Finansinspektionen

Funktionerna för risk och compliance utgör väsentliga delar av verksamheten i finansiella företag, vilket innebär att Finansinspektionen ska ha in en anmälan om outsourcing samt kopia på uppdragsavtalet. Det här bistår vi givetvis med.

 

outsourcing