Tillstånd

Finansiell verksamhet kräver tillstånd från tillsynsmyndigheten Finansinspektionen. Finansiell verksamhet omfattar många olika typer av finansiella företag, till exempel banker, försäkringsbolag, värdepappersbolag, fondbolag, kreditmarknadsbolag, försäkringsförmedlare och andra som erbjuder finansiella tjänster och produkter. Företag som bedriver verksamhet utan nödvändiga tillstånd kan föreläggas med vite att upphöra med verksamheten.

Tillståndspliktiga finansiella tjänster kan vara: Investeringsrådgivning, fondförvaltning, portföljförvaltning, handel i eget lager, garantigivning, förmedling och utförande av order.

 
 

Tillståndsansökan

Vi hjälper finansiella företag med kompletta ansökningar. Det här innebär att vi kan sköta kontakter med Finansinspektionen, upprätta eller anpassa er verksamhetsplan, upprätta erforderliga riskbedömningar, interna riktlinjer, underlag för ägarprövningar och ledningsprövningar, utbilda personal och ledning med mer. Finansiella företag är begränsade till att enbart bedriva sådan verksamhet kring vilket de har tillstånd eller sidotillstånd. Då verksamheten förändras är det viktigt att söka nya tillstånd för den nya verksamheten.

Viktigt att tänka på när det gäller tillstånd är att företag måste använda de tillstånd son innehas. Finansinspektionen kan återkalla tillstånd som inte används. Detta innebär en onödig plump i protokollet. Även i de fall hela verksamheten planeras att avvecklas bör det ske utifrån en detaljerad avvecklingsplan och i diskussion med Finansinspektionen.

Det är alltid bra att vara ute i god tid. Finansinspektionen har handläggningstider på omkring fyra månader. I praktiken blir dessa ofta längre i samband med kompletteringsfrågor. Finansinspektionens avgift uppgår till mellan 30 000 och 300 000 kronor beroende på typ av verksamhet. Även då företag tar genvägen till tillstånd genom att förvärva ett befintligt finansiellt bolag behövs planering. Ägarprövningar och ledningsprövningar behövs fortfarande och bland annat verksamhetsplanen bör normalt  justeras och tillsändas Finansinspektionen.

 
 

Tillståndsutredning

Bedriver ni eller planerar ni bedriva en verksamhet och ni är osäker om den faller under tillstånds- eller anmälningsplikt kan vi göra en utredning. En sådan utredning kan omfatta förfrågningar till Finansinspektionen.

Vid vissa fall av enklare finansiell verksamhet kan det räcka med att anmäla verksamheten hos Finansinspektionen. Det här avser till exempel att lämna eller förmedla kredit, medverka till finansiering genom att till exempel förvärva fordringar, medverka vid värdepappersemissioner, lämna ekonomisk rådgivning, förvara värdepapper, tillhandahålla värdefackstjänster och driva valutahandel.

 
 

aktuellt