Om Se Compliance

Se Compliance är ett konsultföretag baserad på lång erfarenhet som formellt ansvarig för både riskhanteringsfunktioner och regelefterlevnadsfunktioner (compliance) i olika typer av företag under Finansinspektionens tillsyn samt från tillståndsansökningar. Inte minst finns även lång erfarenhet från ledande befattningar i finansiella företag samt från utveckling och kommersialisering av finansiella produkter och tjänster. Det här gör att vi snabbt ser vart i er verksamhet regulatoriska riskerna och möjligheterna finns och hur de effektivast kan hanteras för att stödja verksamheten.

 

Vi har särskilda specialistkunskaper inom fintech, produktstyrning, distributionssystem, kundskydd, värdepappersmarknad och gränsöverskridande verksamhet. Vi har pågående uppdrag för ett drygt tiotal mer och mindre kända fintechbolag, avseende t ex robotrådgivare inom värdepapper och framtidens betalningstjänster med mer.

 

Vi erbjuder ledande risk- och compliancelösningar med avseende på kostnadseffektivitet och enkel anpassning till kundens kärnverksamhet. Vi ska minska riskerna för finansiella företag i en konkurrensutsatt miljö och utökade krav från lagstiftare och myndigheter. Från komplexa regelverk och tillsynspraxis skapar vi enkla förhållningssätt för våra kunder.

 

Verksamhetsansvarig är Jörgen Tenor med 15 års erfarenhet från risk- och compliance samt från ledningsfunktioner och företagsbyggande. Dessförinnan Finance Executive på börsnoterat brittiskt riskkapitalbolag. Finansanalytiker på svensk bank. Redovisningskonsult. Dubbla examen från Uppsala Universitet, i juridik och företagsekonomi samt kurser i programmering. Godkänd av Swedsec.

 


Jörgen Tenor, verksamhetsansvarig

Se Compliance AB, 556956-9105, Säte Stockholm

 

om-se-compliance