Om Se Compliance

Se Compliance är ett konsultföretag baserad på lång erfarenhet som formellt risk- och complianceansvariga men framförallt också på lång erfarenhet från ledande befattningar i finansiella företag samt från utveckling och kommersialisering av finansiella produkter och tjänster. Det här gör att vi snabbt ser vart i er verksamhet riskerna finns och hur de effektivast kan hanteras för att stödja verksamheten.

 

Vi har särskilda specialistkunskaper inom komplexa produkter, distributionssystem, anknutna ombud, finansiell rådgivning, investerarskyddsfrågor och gränsöverskridande verksamhet.

 

Vårt mål är att erbjuda ledande compliancelösningar med avseende på kostnadseffektivitet och enkel anpassning till kundens kärnverksamhet. Vi ska minska riskerna för finansiella företag i en miljö med allt högre krav från lagstiftare och myndigheter. Från komplexa regelverk och uttalanden från myndigheter skapar vi enkla förhållningssätt för våra kunder.

Verksamhetsansvarig är Jörgen Tenor med mångårig erfarenhet som bland annat Vice VD och Complianceansvarig vid svenskt värdepappersbolag med ett tiotal anknutna ombud och gränsöverskridande verksamhet i UK, Finland, Norge och Cypern. Finance Executive på börsnoterat brittiskt riskkapitalbolag. Finansanalytiker på svensk bank. Redovisningskonsult. Examen från Uppsala Universitet i både juridik och ekonomi. Godkänd av Swedsec.

 
 


Jörgen Tenor, verksamhetsansvarig

Se Compliance AB, 556956-9105, Säte Stockholm

 

om-se-compliance