Compliancelösningar med mervärde
De senaste åren har de regulatoriska kraven på finansiella företag förändrats i betydande omfattning, och de fortsätter att förändras.
Se Compliance är ett konsultföretag som hjälper svenska och utländska banker, värdepappersbolag, alternativa investeringsfonder (AIF), investeringsfonder och försäkringsförmedlare att effektivt hantera regelefterlevnadsfrågor utifrån lagar, föreskrifter och best practice på värdepappersmarknaden. Bakom det nya företaget finns lång erfarenhet av compliance, risk management och ledande operativa befattningar i finansiella företag.
Utöver en bred allmän kompetens inom compliance och risk har vi särskild kompetens inom investerarskyddsfrågor, investeringsrådgivning, produktframtagning och distribution avseende komplicerade produkter som till exempel alternativa investeringar, strukturerade produkter och hedgefonder.
Se Compliance bistår också säljare/köpare inför och under en due diligence av finansiella företag i samband med en företagsförsäljning/förvärv. Mervärde med våra lösningar

  • Ökad trygghet, kompetens och konkurrenskraft genom effektiv compliancehantering
  • Förebygga skadeansvar och sanktioner vid eventuella tvister och tillsynsärenden
  • Högre anseende och värde på företaget genom välordnade complianceprocesser
Läs mer om våra tjänster här på hemsidan och kontakta oss för en diskussion.

 

Leave a Reply:

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *